ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


LỄ TIÊN KHẤN VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM hân hoan kính báo

xem thêm