ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

Sr. BARBARA MARY HURLEY

 

Thuộc tỉnh dòng Tân Tây Lan và Samoa

 

Đã được Chúa gọi về ngày 05.7.2020

Hưởng thọ 93 tuổi với 73 năm sống đời dâng hiến.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Sr. Barbara Mary Hurley

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO