ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


AI TÍN


TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

 

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

  

DAW CHRISTINA

 

Thân mẫu Sr  Rose Yee Yee Htun

 Thuộc Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo Miến Điện

Đã được Chúa gọi về ngày 13.05.2020

Hưởng thọ 90 tuổi

  

 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Daw Christina.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO