ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


NGƯỜI LOAN TIN

 

Chúng con ở bốn phương trời

Được Chúa yêu mến gọi mời về đây

Hàng ngày chăm chỉ hăng say

Chuyên tâm tìm hiểu ý hay Ngôi Lời.

 

Quên đi cuộc sống bời bời

Kiên tâm tình nguyện làm Người Loan Tin

Cầu xin Thiên Chúa giữ gìn

Cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn chúng con.

 

Dù cho nước chảy đá mòn

Đá mềm chân cứng giữ tròn ước mơ

Tung đôi cánh trắng đơn sơ

Đem Tình yêu Chúa đến cho muôn người.

 

Nơi đâu thiếu vắng nụ cười

Là nơi đó có bóng Người Loan Tin

Xin cho con được trung kiên

Xin cho con được thường xuyên bên Người.

 

Khi con nghe tiếng gọi mời

Con xin tình nguyện làm Người Loan Tin.


Hoa Huyền- Trợ Tá Truyền Giáo
Cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo Thạch An

(Hưởng ứng lời kêu gọi của TTTG tham dự khoá Cầu nguyện với Lời Chúa tại Dòng Ngôi Lời Nha Trang)