MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A


LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê, Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống. Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy”. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó”. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu hay ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu- Người là Vua Vũ trụ- Người là vị Vua Thẩm Phán, sẽ tái lâm vào ngày tận thế và Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển mà xét xử muôn dân. Người tách biệt người lành khỏi kẻ dữ, Người thưởng kẻ lành và phạt kẻ dữ cách công minh. Người xét xử chúng ta không dựa trên những việc làm khác thường, nhưng trên thái độ và cách sống của mỗi người đối với anh chị em mình vì Người hiện thân nơi những người nghèo hèn đau khổ về thể xác cũng như tâm hồn. Người tự đồng hóa mình với những người bất hạnh, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, những người đói khát, những người đau yếu, những người cô đơn, cô thế, cô thân… mà chúng ta thường gặp mỗi ngày.


Nếu chúng ta dừng lại vài giây để nhìn ngắm, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều hình ảnh của những con người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, họ đang sống gần kề chúng ta, ngay bên cạnh.


Chúa Giêsu là Vua, Vương quốc Nước Trời của Người là Vương quốc của Tình Yêu, sống trong Vương quốc đó, mọi người sẽ yêu thương nhau. Chính Người để lại cho chúng ta một gương mẫu: “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến ban sự sống cho nhiều người” (Mc 10, 45). Người là Vua của Tình Yêu, vương quốc của Người là Vương quốc của Tình Yêu.


Tôi mượn Lời bài ca “Có Bao Giờ ” của Quốc Hùng như một lời kết cho bài suy niệm hôm nay và cũng là lời nguyện cầu tha thiết xin Chúa biến đổi cuộc sống chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra Chúa nơi những người anh chị em đang sống xung quanh, xin Chúa cho chúng ta biết yêu và yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Xin cho chúng ta biết dành một chỗ đặc biệt trong tâm hồn để đón tiếp Chúa Giêsu, Đức Vua Tình Yêu.

 

Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi phố phường.
Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi góc đường.
Có bao giờ con tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo khó.
Chúa đến với con bằng chính anh em mình.

Chúa đã hóa thân vào chính nơi cơ hàn.
Chúa luôn từng ngày dang cánh tay mong chờ con đến
,
Rộng đôi tay, lòng bao dung, nhân từ,
Sớt chia từng phần, từng miếng ăn cho người
còn khó khăn,
Để mong sao người anh em được sống.

Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo,
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em
,
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô
,
Để con biết, con biết lắng nghe lời Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là cội nguồn
,
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu,
Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son,
Để con biết, con biết Chúa trong mọi người.

 

Sr. Tuyết Mai- Rndm