TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2023

KHỐI CHỒI TRƯỜNG MẦM NON THANH TÂM THỦ ĐỨC

Biểu diễn vũ khúc “Vòng tay ba mẹ” êm ả dịu dàng