TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


HÃY NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI


Hãy năng lần hạt Mân Côi!” Lời Mẹ nhắn nhủ với 3 trẻ tại Fatima hơn 100 năm trước luôn là lời nhắc nhủ chúng ta hôm nay. Giữa thế giới quay cuồng với bao thứ tai ương, kinh Mân Côi là điểm tựa để niềm tin tín hữu Công giáo sống thực hành Lời Chúa cách đơn giản nhất.

Tháng Mân Côi năm nay đến trong siêu bão Noru nên chị em Dòng Đức Bà Truyền Giáo không thể rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà dòng như những năm trước được, chị em tụ tập trong Nguyện đường Chúa Ba Ngôi cùng đang lên Mẹ những Chuỗi ngọc Mân Côi, cầu cho thế giới, cho Giáo hội và cho quê hương.

Mẹ Maria gắn bó với Chúa Giê-su con mình thế nào, thì Mẹ cũng yêu thương con cái Giáo hội lữ hành như thế. Những lần Mẹ hiện ra là những lần Mẹ cứu giúp và kêu gọi con người trở về với Chúa. Các cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện với kinh Mân Côi suốt tháng 10 như truyền thống và có nhiều sáng kiến phát động việc lần chuỗi trong các nhóm sinh hoạt.

Ước mong những ai đang gặp đau khổ, khó khăn biết chạy đến khẩn cầu với Mẹ và tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.

Nt Mai Cát-minh Thúy, RNDM