MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


GIEO MẦM TIN YÊU

                Vũ điệu thể hiện thay lời các Sơ trẻ cam kết với các Sơ cao niên, tiếp tục công việc xây dựng cộng đoàn ĐBTG Thủ Đức vững mạnh trong tương lai.