MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


BẢN TIN 4 THÁNG 11- TỈNH DÒNG KENYA

Dear Sisters,

Greetings of peace and love of God from Kenya.

xem tiếp