MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


BẢN TIN SỐ 5 CỦA TỈNH DÒNG ANH & ÁI NHĨ LAN THÁNG 11.2020

Recently we have celebrated the feasts of All Saints and All Souls,

XEM TIẾP