MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


BẢN TIN MIỀN DÒNG CHÂU MỸ LA TINH 09.2020

Dear Sisters,

Our world has experienced Covid 19 with much suffering and loss,

xem tiếp