MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


BẢN TIN SỐ 2 - DAVAO SEP. 2020

Dear Sisters, welcome to our latest Newsletter, the second of this year, 

XEM TIẾP