MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


BÀI III- HẠT GIỐNG TÂM HỒN - LINH THAO 2020


3. HAI NGÀY CUỐI

 

Với những hạt giống tâm hồn nhận được sau Tuần Linh Thao 8 ngày,  Sơ Anna Kim Oanh- Rndm, xin chia sẻ để chị em và các bạn cùng gieo mầm hy vọng trong Chúa Kitô.

 

Ban biên tập sẽ phân đoạn bài chia sẻ của Sơ thành 3 phần: 1. Hai ngày đầu tiên; 2/ Ngày ba-bốn- năm; 3/ Hai ngày cuối.

Thân mời chị em và các bạn cùng tìm kiếm những hạt giống cho riêng mình và gieo vào đất tốt nhé.