MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI


Trong việc phân định, xin đề nghị với các bạn tiến trình gồm 4 giai đoạn này:

1. TIÊN ĐOÁN
            Hãy tự hỏi lòng mình: Đã có ai gợi ý rằng tôi có thể trở thành tu sĩ, nữ tu hay linh mục chưa? Có ai mời tôi dấn thân tích cực trong việc tông đồ? Có ai nhận ra và nêu rõ những ân phúc và tài năng trong tôi không? Tôi có nhận thấy rằng những tiếng nói này có thể là tiếng nói của Chúa hướng dẫn ơn gọi cho tôi trong cuộc sống? Làm thế nào để tôi sàng lọc tất cả mời gọi đó? Làm thế nào để tôi nhận ra giọng nói của Chúa giữa những hỗn độn chung quanh tôi? Tôi nghe thấy gì? Tôi đang lắng nghe ai? Tôi dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện? Tôi có cầu xin Chúa giúp đỡ khi tôi cố gắng lắng nghe ơn gọi của mình trong cuộc sống không? Những gì người khác có thể nói với tôi, về tôi?

2. THU THẬP TIN TỨC VÀ CHỌN LỰA NHỮNG GÌ KHẢ THI
            Hãy tự hỏi lòng mình: Ơn Chúa ban cho tôi là gì? Nơi thích hợp nhất để tôi phục vụ? Động cơ nào đang thúc đẩy tôi trong lựa chọn của tôi? Nơi nào tôi đang từ chối tiếng Chúa mời gọi tôi?

3. CHỌN LỰA NHỮNG GÌ BẠN CHO LÀ Ý CHÚA
         Hãy tự hỏi lòng mình: Lựa chọn nào là thích hợp nhất đối với tôi? Sự lựa chọn nào sẽ giúp tôi thể hiện chính mình tốt nhất?

4. ĐI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỌN LỰA
            Hãy tự hỏi lòng mình: Điều gì xảy ra trong tôi? Tôi có bình an, dẫu có một số nghi ngờ? Điều gì xảy ra khi tôi chia sẻ lựa chọn của mình với người khác? Có ai nói với tôi, “Ồ, tôi có thể thấy bạn là. . . . ". Làm thế nào để tôi hiểu những phản hồi tiêu cực xảy ra trong tôi? Làm thế nào để tôi diễn giải những phản hồi tiêu cực mà tôi nhận được từ các thành viên trong gia đình hoặc từ bạn bè? Tôi nghe những hướng dẫn này như thế nào? Tôi có tìm cách để nhận ra tiếng nói của Chúa qua tiếng nói của những người biết tôi và những người yêu mến tôi không? Tôi có lấy bất kỳ lời chỉ trích hay quan tâm nào làm cơ hội để kiểm tra động lực của mình và thấy mình được củng cố hơn là suy yếu trong quyết tâm của mình không?

 

Phỏng dịch từ “vocationnetwork”.