TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGÀY 02 THÁNG 11

NGÀY 02 THÁNG 11

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

“Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Giêsu sống lại. Xin cho những ai đã qua đời được phục sinh, và cho chúng con được cùng họ hưởng vinh quang muôn đời.”
( Trich Lời cầu GKPV Tín hữu đã qua đời)