Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


NGÀY 12 THÁNG BA

 

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 12 THÁNG BA

 

Cuộc sống trôi qua rất nhanh, vì vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian mà hãy vui mừng khi có cơ hội thực hành các nhân đức đời tu.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

Life passes very quickly, so let us not waste time but rather rejoice when an opportunity presents itself in practicing the religious virtues.