ĐẠI HỘI TỈNH DÒNG 2020 - ĐỢT 1

ĐẠI HỘI TỈNH DÒNG 2020 - ĐỢT 1

ĐẠI HỘI TỈNH DÒNG 2020 - ĐỢT 1


THÁNH LỄ TIÊN KHẤN - HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO


 “CHÚA ĐÃ CHỌN CON”

Sáng ngày 22.02.2020, Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo hân hoan dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì niềm vui Tiên khấn của Tập sinh Maria Vũ Thị Thơm. Thánh lễ được cử hành lúc 9.30 sáng tại nguyện đường tu viện Đức Bà Truyền Giáo Thủ Đức.  

        Ơn gọi Thánh hiến của khấn sinh hôm nay xuất phát từ ý định yêu thương nhiệm mầu từ ngàn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã mời gọi và tuyển chọn chị tham dự vào chương trình cứu độ của Người qua đời sống Thánh hiến. Thánh lễ được cử hành với sự tham dự của Cha Laurenso Trần Nam Sách, dòng Vinh Sơn - chủ tế, đồng tế với ngài có các linh mục gồm các cha khách mời của Hội dòng và các cha thân quen của gia đình khấn sinh, thân nhân và các nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo trở về từ các cộng đoàn vùng xa.

         Cha Gioan Kim Lê Văn Chinh - dòng Chúa Cứu Thế, giảng lễ, trong bài giảng cha nhấn mạnh: “Không phải chúng ta đã chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn, đã sai chúng ta đi và sinh hoa trái. Hoa trái ấy theo Đức Thánh Cha Phanxico là: các tu sĩ cần trở thành những người “đánh thức thế giới” bằng chứng tá cuộc sống của mình, của tấm lòng quãng đại, hy sinh, quên mình phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em.

       Sau bài giảng là phần nghi thức tiên khấn của Tập Sinh Maria Vũ Thị Thơm. Nữ tu Marie Vianney Hoàng Thị Điệp, Giám Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo, tỉnh dòng Việt Nam, đã nhận lời khấn của khấn sinh. Nghi thức tuyên khấn diễn ra thật trang nghiêm và cảm động, sau khi Tập sinh Maria đọc lời tuyên khấn trước sự chứng kiến của cộng đoàn phụng vụ, chị Giám Tỉnh đã trao nhẫn, Hiến Pháp cho khấn sinh và khấn sinh đã ký tên vào bản tuyên khấn, với sự cam kết tín trung, phó thác vào Chúa và giữ ba lời khuyên Phúc âm: Trinh Khiết, Khó Nghèo, Vâng Phục trong một năm.

             Tiếp theo là phần tiếp nhận Tân Khấn sinh, những vòng tay xiết chặt của chị em Đức Bà Truyền Giáo, những người đi trước trong ơn gọi truyền giáo đã như truyền thêm lửa và năng lượng để Tân khấn sinh vững bước trên đường theo Chúa và loan báo Tin Mừng.  

           Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Giám tỉnh đã thay mặt chị em Đức Bà Truyền Giáo nói lời tri ân đến cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý phụ huynh, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ.

          Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ. Nối tiếp niềm vui dâng hiến là những hình ảnh của Tân khấn sinh và gia đình được ghi lại nhân dịp đặc biệt này.

          Cảm tạ Chúa vì Ngài đã khơi lên trong chị Maria Vũ Thị Thơm quyết định thánh thiện dành trọn tình yêu cho Chúa qua lời đáp trả: “Này con đây, Chúa đã gọi con”.

        Xin tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì quà tặng ơn gọi nữ tu thừa sai Chúa đã ban cho Tân khấn sinh và hội Dòng hôm nay.

Sr. Tuyết Mai- Rndm