MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


HỌC VỀ PHỤNG VỤ

Mỗi ngày được thánh hóa nhờ những cử hành phụng vụ của dân Chúa

Được học về phụng vụ, các nghi thức và ý nghĩa của các cử hành phụng vụ trong Giáo Hội, tôi cảm nhận ý nghĩa và trân trọng những giá trị thiêng liêng trong các Bí tích, Thánh lễ, các Giờ kinh Phụng vụ và các nghi thức cử hành phụng vụ khác.

Điều này giúp chúng tôi tham dự các cử hành phụng vụ với ý thức, trang trọng và trân quý những cơ hội được phụng thờ, tôn vinh Chúa và kín múc những ân huệ thiêng liêng từ đó. 

Tôi cảm thấy đầy lòng biết ơn Giáo Hội Mẹ đã chăm lo từng chút cho đời sống chúng tôi qua các giờ kinh, phụng vụ  và thánh lễ, nhờ đó tôi được bình an và vững bước hơn trên hành trình thiêng liêng của mình.

Chuẩn Sinh 2019 – Dòng Đức Bà Truyền Giáo