ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


KHÔNG CÒN SỢ HÃI

 

Con người, là cô đơn, tội lỗi và vì thế, co rúm trong sợ hãi. Thầy Giêsu, khi nguyện mang vác anh em mình, mang vác thân phận cô đơn, tội lỗi của anh em mình, Thầy cũng trải qua những giờ phút khủng khiếp của sợ hãi .

 

Không có cái tôi, thì cô đơn, sợ hãi trụ vào đâu? Sáng qua, nghĩ đến con đường thiết thực của Phật Giáo. Giải thoát là do sống sự thật mình chỉ là mây bay gió cuốn. Giác Ngộ là thấy Huyền Nhiệm vô cùng nơi mình và vũ trụ. Ngay khi đó, một ông bạn Phật tử còm trên fb, nói hãy dám sống hạnh Vô Úy, không sợ hãi. Mình trả lời điều đó vô cùng khó, vì sợ hãi gắn liền với thân phận con người. Ông nói, con người, ngũ uẩn giai không. Sợ hãi ở đâu?

 

Cũng hôm qua, khi cầu nguyện cho mình, anh bạn Phật tử nói ảnh thấy Thầy Giêsu ngự trên đỉnh đầu mình, ánh mắt đầy thương mến, mở con tim ra với nguồn năng lượng yêu thương. Ảnh nói ảnh không hề dám nói dối bày đặt bịa chuyện. Bỗng nhiên mình rất tin. Dù thấy hay không, đó vẫn là sự thật, sự thật vô biên, sự thật ba la mật Đại Thừa.

 

Thầy đã cô đơn, đau đớn, sợ hãi rồi. Mình yếu đuối nhát đảm. Nên thôi, cứ lặng thầm cả ngày tin Thầy trên đỉnh đầu, Thầy chứa chan toả Tình Thương trên mây gió bụi cát hư vô..."Thầy đây! Đừng sợ!"

Lm Giuse Đặng Chí San, OP