MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG - ONENESS FOR MISSION

Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo đã chọn chủ đề "NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG" cho chương trình sống trong 6 năm tới. Những mục tiêu và định hướng được Việt hóa trong bài hát này, do nhac sĩ Ngọc Linh phổ nhạc.