TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN


TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ:
ĐỨC TIN, VĂN HOÁ VÀ GẶP GỠ