NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


SINH HOẠT TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN THẠCH AN & THỊNH AN

 

Trong hai ngày 14-15/11/2020 các anh chị em Trợ tá Truyền Giáo (TTTG) miền Thạch An & Thịnh An cùng vui mừng tề tựu  tại cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo  (ĐBTG) Thạch An để đón tiếp Sơ Maria Thuyết; phó đặc trách TTTG của Tỉnh Dòng ĐBTG Việt Nam cùng với hai anh Giuse Đỗ Trọng Linh; Trưởng Ban Phục Vụ (BPV) và anh Phêrô Phạm văn Minh; phó BPV TTTG đến thăm viếng, trao đổi với anh chị em.

 

Trong dịp này, Sơ phó đặc trách và hai anh trong BPV đã giúp anh chị em học hỏi về quy chế TTTG mới 2020, mà vài ngày trước họ đã được Sơ Phụ Trách Cộng Đoàn ĐBTG Thạch An trao cho vào giờ Chầu Thánh Thể đầu tháng.

 

Quy chế TTTG mới ghi dấu một bước phát phát triển của TTTG Việt Nam sau 25 năm thành lập. Một trang mới mở ra cho bước đường truyền giáo của anh chị em TTTG. Họ được tiếp thêm sức mạnh, và xác tín hơn vào những gì mình thực hiện mà quy chế đã đề ra. 

Học hỏi về quy chế TTTG mới,  họ như được chắp thêm đôi cánh cân bằng giữa cầu nguyện và sứ mạng. Yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu hơn, rồi cùng Ngài tiến bước đến với tất cả anh chị em  cần đến sự sẻ chia.

 

Tương đồng với căn tính trên, Cha Xứ Thạch An, Đa Minh Đặng Công Khanh đã có bài chia sẻ về người Truyền giáo với hai điểm cốt yếu là: “Người truyền giáo cần phải có Chúa trước tiên và luôn phải kết nối với Chúa như là nguồn điện, để rồi họ có thể tỏa sáng trên cánh đồng truyền giáo của mình. Đồng thời, người truyền giáo phải có Tình yêu đối với Chúa, nhờ Tình yêu ấy thắp lên Niềm vui trong ta, ta mới có thể chia sẻ, hợp tác với nhau và đến với những người Chúa mời gọi”.


Những lời nhắn nhủ rất thực tế và sâu sắc của Cha Xứ đã hun đúc thêm nơi mỗi thành viên TTTG miền ThạCh An & Thịnh An lòng hăng say nhiệt thành, quảng đại dấn thân trong sứ vụ mà họ đang thực hiện. 

Teresa Trần Thị Nguyệt, Rndm.