NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


ĐIỆU NHẢY MỪNG NGÂN KHÁNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO

Các em trợ tá truyền giáo trẻ thuộc gia đình TTTG Don Bosco năng động qua điệu nhảy hiện đại, chung vui mừng 25 năm thành lập TTTG Miền Long Điền (1995-2020)