NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


VŨ ĐIỆU: HIỆP NHÂT YÊU THƯƠNG

DO GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO ANÊ THÀNH TRÌNH BÀY

TRONG DỊP MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO

MIỀN LONG ĐIỀN (1995-2020)

Chúc mừng các chị dù tuổi cao nhưng tinh thần vẫn luôn trẻ trung trở nên gương sáng cho các em trẻ.