MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT 29 TN A


 

I.        Lời Nguyện Đầu:

vMời cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, an tĩnh và buông bỏ mọi sự để ở lại với Chúa Giê-su trong giờ này.

“Hồn con, con vẫn trước sau

Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình

Trong con, hồn lặng lẽ an vui

Cậy vào Chúa đi It-ra-en ơi!

Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm”

(Tv. 131, 2-3.)

vMở cửa nhà tạm (Đánh còng 3 tiếng – Cộng đoàn phủ phục)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì chúng con nghe được tiếng mà khi xưa Chúa đã thốt lên trên Thập giá: “Ta khát”. Chúa khát, Chúa khao khát phần rỗi linh hồn chúng con. Chúa khát bằng cơn khát bất tận về tất cả các tâm hồn và từng tâm hồn chúng con. Xin Chúa kết hợp tình yêu của chúng con với tình yêu Chúa để làm thỏa cơn khát trong sâu thẳm chúng con, cơn khát mà đôi khi chúng con cũng chưa ý thức đủ nên còn tìm bù đắp nơi những sự thế phù vân. Xin nhắc chúng con nhớ rằng chúng con chỉ no thỏa khi “đến và ở lại trong tình thương của Chúa” (Ga 15, 9).

 (Thinh lặng giây lát)

Hát CTT: Tôn thờ tình yêu Chúa,  CTT trg. 67

 

II.    Công Bố Tin Mừng: Mt 22, 15 – 22

III.          Gợi Ý Suy Niệm

      “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (Mt 22, 16)

 

      Chúng ta thấy một sự mâu thuẫn nơi những người Pharisêu trong bài tin mừng hôm nay. Sự mâu thuẫn diễn ra trong chính con người của họ, giữa lời nói và hành động: họ biết Chúa Giê-su là người chân thật, người dạy đường lối của Thiên Chúa họ thờ nhưng họ không tin theo mà “tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mt 22,15).

 

      Trước Chúa Giê-su Thánh Thể đây chúng ta hãy thành thật thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, chính Chúa thấu rõ trong con cũng còn men Pharisêu, còn sự mâu thuẫn và thiếu nhất quán, như chính kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không” (Rm7, 14-17). Xin Chúa Giê-su chỉ cho mỗi người chúng con thấy đâu là sự mâu thuẫn trong con, điều gì làm cho con chưa hoàn toàn hội nhất con người mình?

 (thinh lặng 5 phút)

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban ơn giúp chúng con luôn biết chọn điều đẹp lòng Chúa, chấp nhận sự thiệt thòi, sự cắt tỉa, để sống các giá trị Tin Mừng và hội nhất con người chúng con ngày một hơn.

Hát: Tin hay không tin, TCII 109 câu 1, 2

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mt 18, 21)

Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu trong chuyện này không phải chỉ là không để mình mắc bẫy những người thuộc hai nhóm Pharisiêu và Hêrôđê, mà còn dạy lại cho họ và cho ta một chân lý: Đừng biến giá trị cùng đích thành phương tiện, còn phương tiện lại thành cùng đích. Những gì Chúa ban cho ta ở trần thế này chỉ là phương tiện giúp ta thờ phượng và ca tụng Thiên Chúa và qua đó đạt tới cùng đích là sự sống vĩnh cữu trong Thiên Chúa. Đừng để chúng làm ta mê mẫn mà quên lối về quê hương đích thực mai sau.

(Thinh lặng giây lát)

Một bộ phận quan trọng của một chiếc tàu là bánh lái. Nếu không có bánh lái, thì không thể nào lái tàu được. Con tàu đó hẳn sẽ chạy như điên cuồng. Thứ quý giá nhất mà chúng ta sở hữu, đó chính là lương tâm. Nếu không có lương tâm, chúng ta không thể lái con thuyền cuộc đời mình đến bến cảng của chân lý và lẽ phải. Nhưng người ta lại dễ dàng bán rẻ lương tâm mình, hoặc trao lương tâm đó cho người khác. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, Thiên Chúa phải luôn luôn chiếm được vị trí ưu tiên trước hết trong tâm hồn chúng ta.

 

“Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

Trái đất, vũ trụ và con người được Thiên Chúa tạo dựng, sự sống con người cũng từ Thiên Chúa mà đến, thế mà con người lại không chấp nhận Ngài, không trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, Không quy hướng về Ngài. Vì tất cả những thực tại trong vũ trụ này con người muốn chiếm lấy chỗ của Thiên Chúa và quy về chính mình, lấy mình làm chủ, làm tiêu chuẩn để quyết định mọi sự. Thái độ này dẫn đến tranh chấp, bạo lực và chia rẽ. Bao lâu chúng ta không nhìn nhận Thiên Chúa, không trả cho Ngài những gì thuộc về Ngài, thì bấy lâu chúng ta không thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng đáng với con người, không thể nào trả lại cho trần thế giá trị đích thực của nó.

 

Mỗi chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại đều phải đương đầu với những lựa chọn và quyết định khó khăn. Có quá nhiều những “Xêda” tranh đua chiếm chổ trong lương tâm của mình. Đó là sự ganh đua, danh vọng, địa vị và những thứ quyền lực khác…. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải trả lại cho Ngài vị trí ưu tiên nhất và cao cả nhất trong tâm hồn chúng ta.

v Trong tương quan với Thiên Chúa, tôi có trung tín để giữ Lời Chúa và các giới răn của Ngài hay tôi cắt xén, lãng quên để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình?

v Đâu là những biểu hiện Xêda chiếm ưu thế trong tôi?

(Thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, để chúng con có thể nhận ra Chúa và quy hướng mọi sự về Chúa.

Hát: Xin cho đời con - TCII trg. 121 (câu 2, 3)

(Thinh lặng giây lát)

Hát: Cầu cho ĐGH/ Lời nguyện

Hát CTT: Tôn thờ tình yêu Chúa – CTT trg. 67/ Lời nguyện

 

IV.Lời Nguyện Kết: (Cộng đoàn quỳ)

Mời cộng đoàn quỳ, cùng đặt hai tay lên trước ngực, chúng ta cùng đọc kinh:

Lạy Hồn Chúa Kitô

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rủa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giê-su nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương của Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con,

Và cho con đến cùng Chúa,

Để được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. Amen.

 

 (Kết thúc trong thinh lặng).

 

M.Thu Ngọc- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo