TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


VỚI THÁNH ELISABETH HUNGARY


Một mình Chúa là đủ cho con rồi, chỉ mình Chúa mới đủ sưởi ấm linh hồn con.

Tạ ơn Chúa, đã ban cho Giáo Hội, Thánh Elisabeth Hungary, một mẫu gương tìm kiếm Chúa, vâng theo ý Chúa, phụng sự Chúa qua việc chăm sóc các bệnh nhân.

Ngày hôm nay 17/11 toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh Elisabeth Hungary. Con xin được chúc mừng tất cả những ai nhận Ngài làm thánh bổn mạng. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người.

Trong những ngày này con gẫm suy về cuộc đời của Thánh nữ. Tạ ơn Chúa bởi con được nhận Chị làm thánh bổn mạng, là đấng bảo trợ, là mẫu gương để con học yêu mến Chúa và con người.

Chị là một vị công chúa của nước Hungary, là người hết lòng, hết sức say mê Thiên Chúa và yêu mến con người, đặc biệt người nghèo khổ. Đến nỗi các đày tớ của thánh nữ nói về Ngài: "Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện”.

Ngày sống của chị được phân phối cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo. Rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ, chăm sóc các bệnh nhân nghèo...

Xin cho con biết học theo Chị Thánh sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để đem Chúa đến cho những người khốn khổ qua việc vui tươi ân cần và chăm sóc âm thầm của con.

Nt. Elizabeth Giáng Vân, RNDM