MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


VỚI MẸ TRONG TRẦM LẮNG


Trong thinh lặng chiêm ngắm Mẹ Sáng Lập, tôi cảm thấy nơi Mẹ một tâm hồn liên kết mật thiết với Chúa Ba Ngôi. Nơi đó Mẹ dành trọn cho Ba Ngôi một tình yêu sâu lắng. Tự thẳm sâu của cõi lòng, Mẹ Euphrasie Barbier đã để cho Chúa thấm nhập vào từng đường gân thớ thịt của Mẹ. Để từ đó cả con người và cuộc sống của Mẹ trở nên khí cụ sống cho Sứ Vụ Thần Linh.

 

Bước sâu hơn vào cuộc đời của Mẹ Euphrasie Barbier cũng là bước sâu hơn vào tình yêu Nhập Thể của Chúa Con trong tình yêu thánh hoá của Chúa Thánh Thần, trong tình yêu Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã được sai vào thế gian này để thánh hoá và cứu chuộc trong kế hoạch yêu thương của Cha. Như Đức Maria, Mẹ Euphrasie Barbier cũng đã đón nhận Sứ Vụ Thần Linh và sống Sứ Vụ Thần Linh theo tinh thần của “người nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ Euphrasie Barbier đã sống một tình yêu thật phi thường để tình yêu của Ba Ngôi đến với con người, và con người được hạnh phúc.

 

Khi chiêm ngắm Mẹ Sáng Lập và tìm hiểu sâu hơn về Sứ Vụ Thần Linh, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cảm nhận được Mẹ Sáng Lập đang mời gọi tôi hãy bước vào sự cô tịch và trầm lắng, cầu nguyện nhiều hơn nữa và hãy có tâm hồn chiêm niệm trong cuộc sống để từ trong chiêm niệm, lòng tôi mới trở nên trong suốt và tôi mới có khả năng cảm nếm tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, từ đó tôi mới có thể sống lời mời gọi của Mẹ: sống Sứ Vụ Thần Linh theo tinh thần của Đức Maria.

                                      

Sr. Maria Lương Thị Ái- Rndm