ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


THAO THỨC VỀ SỨ ĐIỆP “NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG”


Những chia sẻ của các Sơ về Tổng Công Hội 2020, đã lôi kéo Tập sinh chúng tôi vào dòng chảy của Thánh Thần đang hoạt động cách mạnh mẽ trong Hội Dòng qua  sứ điệp “Nên một vì sứ mạng”. Đó không chỉ là một lời mời gọi, một thúc bách, nhưng còn là một thách đố cho cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi phải làm gì và phải làm như thế nào để có thể nên một với Trái Đất, với Hội Dòng, với chị em và với chính mình?

 

Sứ điệp ấy đã  thúc bách tôi phải can đảm bước ra khỏi vùng đất an toàn của mình, để sống sứ vụ thần linh trong thế giới hôm nay bằng sự “nhập thể” vào những vấn đề của thế giới, của trái đất và của cả nhân loại. Cùng đau với nỗi đau của Mẹ Đất, chia sẻ sự mong manh của toàn thể vũ trụ, thao thức với những thực tại của Hội Dòng và ôm lấy những yếu đuối, mỏng dòn của tha nhân và của chính mình bằng một trái tim bao dung và cảm thông.

Để có thể có thể thực hiện khát vọng đó, tôi biết rằng tôi không thể tìm được nguồn sức mạnh ở bất cứ nơi đâu trong thế giới rộng lớn này ngoài Thiên Chúa. Vì thế, tôi làm một cuộc hành trình về nguồn. Trở về và ở lại trong cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa mỗi ngày. Tôi biết rằng, nơi ấy, tôi sẽ được yêu thương, được ôm ấp, được chữa lành và được đổ đầy tình yêu và sức mạnh. Và tôi sẽ có đủ sức để giang rộng đôi tay, mở tung con tim để yêu thương, và ôm trọn những mong manh, yếu đuối của vũ trụ, và những tổn thương của nhân loại hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần là sức sống tươi mới của thế giới,  xin khơi lên nơi chúng con khả năng đi xa hơn những khía cạnh bề ngoài của thực tại, và dẫn chúng con vào trong MN sáng tạo của Ba Ngôi Thiên Chúa, để có thể tham dự cách năng động vào chương trình cứu độ mà Người muốn ủy thác cho mỗi Tập sinh, mỗi RNDM, và cho toàn Dòng chúng con. Amen.

 

Maria Trang- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo