Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

CHỨNG NHÂN 111

10-01-2020

Có người nói rằng: cuộc sống vốn dĩ rồi cũng là con số 0. Sinh – Lão – Bệnh – Tử là một trong những ví dụ minh họa cho điều này.[..]

Xem thêm

THEO BƯỚC GIÊSU - CÙNG NHAU NÊN THÁNH - GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

11-12-2019

Trợ tá Truyền giáo miền Đà Lạt đã chọn bổn mạng của nhóm là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam[..]

Xem thêm

TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO NỘI TRÚ

09-11-2019

Trợ tá nội trú Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam có 15 thành viên[..]

Xem thêm

HỘI TRẠI MỪNG LỄ BỔN MẠNG TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN 2019

06-11-2019

Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Hiện Xuống, Bổn mạng bậc I của Hội Dòng, cũng là Bổn mạng của anh chị em Trợ Tá Truyền Giáo (TTTG) miền Long Điền[..]

Xem thêm