Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC ĐẾN XUÂN LỘC

13-11-2019

Nhóm tình nguyện viên thuộc trường Sacred Heart, Sorrento Úc gồm 5 sinh viên và một cô giáo[..]

Xem thêm

'A Sense Of Coming Home'

02-09-2019

Returning to the Thu Duc Community four years since our last visit was like returning home.[..]

Xem thêm

Unforgettable experience

02-09-2019

I would firstly like to thank you for being my family over the last six weeks and for making your house my home.[..]

Xem thêm