Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


THƯ MỜI: TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Các bạn trẻ thân mến, 

Ban Cổ Võ Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo sẽ tổ chức 2 ngày giới thiệu ơn gọi cho các bạn  nữ tuổi từ 16 đến 28.

Vào ngày 17 -18/4/2021.

Tại Dòng Đức Bà Truyền Giáo .

Các bạn chú ý là có thể đăng ký tham dự trước ngày 14.04.2021 và đăng ký tham dự theo đường link: https://forms.gle/VevHSCu5SzhPqHUF6

Mời các bạn đến tìm hiểu tiếng Chúa gọi qua ơn gọi Đức Bà Truyền Giáo nhé. Rất vui được đón tiếp các bạn.

 

TM. Ban Ơn Gọi

Sr. Maria Lê Thị Hoa