Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


LỄ VĨNH KHẤN VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG