Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

  

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho

 

1.    BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐỊNH,

       Mẹ của nữ tu Maria Phan Yến

 

Đã được Chúa gọi về ngày 26.11.2019

Hưởng thọ 90 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành:

Vào lúc 5:00 am, ngày 29/11/2019

Tại nhà thờ giáo xứ Bình Thuận, TGP Sài Gòn.

2.    BÀ CỐ TERESA NGUYỄN THỊ ĐƯỢM

Mẹ của nữ tu Teresa Đinh Thị Thúy

 

Đã được Chúa gọi về ngày 27.11.2019

Hưởng thọ 83 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành:

Vào lúc 8.30 am, ngày 29/11/2019

Tại nhà thờ giáo xứ Hòa Bình, Giáo phận Xuân Lộc.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Bà cố Maria và Bà cố Teresa
DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO