Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


ÁI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho:

 

1) Sr Kashka Lawlor, Tỉnh dòng UK-Ireland, qua đời ngày 27/09/2019. Hưởng thọ: 90 tuổi.

 

2) Ông cố Clement Tirkey, Thân phụ Sr Anjana Tirkey, Tỉnh dòng Trung Ấn, qua đời ngày 01/10/2019.

 

3) Ông Đaminh Đặng Văn Huệ , chú của Sr Maria Đặng Thị Thanh Huyền, bị đột quỵ và qua đời ngày 01/10/2019. Hưởng dương: 55 tuổi.

 

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO