Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

  Sr MARIE LAWLOR, RNDM

                                

 

 thuộc Tỉnh dòng Anh và Ái nhĩ lan

 

Đã được Chúa đón về ngày 07.11.2022

Hưởng thọ 90 tuổi với 71 năm sống đời dâng hiến.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Sr Marie Lawlor.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO