Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


AI TÍN

 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

ÔNG CỐ MATTHÊÔ NGUYỄN TẤN BÔI

Thân phụ của Sr Anê Nguyễn Thị Kim Khánh

đã được Chúa rước về vào lúc 19g35 Thứ Hai ngày 24/10/2022

Hưởng thọ: 85 tuổi

Nghi thức tẫn liệm: 15g00 Thứ Ba ngày 25/10/2022

Tại tư gia Tổ 1, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, BR-VT

Thánh lễ an táng tại giáo xứ Ngọc Hà lúc 08g30 Thứ Năm ngày 27/10/2022

Sau thánh lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo Xứ Ngọc Hà


Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho linh hồn Mathêô.

Xin Chúa thương nâng đỡ và an ủi Sr Anê Kim Khánh cùng tang quyến.

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO