Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


AI TÍN

 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho

 

1. Bà PHILOMENA NGUYỄN THỊ QUÝ,

Chị của Sr. M. Antoine Nguyễn Thị Quyên

Đã được Chúa gọi về ngày 07.10.2022

Hưởng thọ : 83 tuổi

Tại: Virgenia (USA)

 

2. Ông cố GIUSE ĐINH VĂN ĐỖ

Bác của Sr. Têresa Nguyệt

Đã được Chúa gọi về ngày 08.10.2022

Hưởng thọ : 76 tuổi

Tại : Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho linh hồn Philomena và Giuse.

 

Xin Chúa thương nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO