TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CĐ Hưu Dưỡng ĐBTG


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho 

Sr EUPHRASIA REGAN, RNDM

Thuộc Tỉnh Dòng Anh và Ái Nhĩ Lan

 

Đã được Chúa gọi về ngày 01.09.2022

Hưởng thọ : 99 tuổi

với 76 năm sống đời dâng hiến

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho Sr Euphrasia.

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO