TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CĐ Hưu Dưỡng ĐBTG


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho

 

Bà cố REGINA KHARPAN,

thân mẫu của Sr Theodora Kharpan 

Tỉnh Dòng Nam Ấn

 

Đã được Chúa gọi về ngày 25.08.2022

Hưởng thọ : 74 tuổi

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho linh hồn Regina.

 

Xin Chúa thương nâng đỡ và an ủi Sr Theodora


và gia đình tang quyến.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO