TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CĐ Hưu Dưỡng ĐBTG


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

 Sr M. CHANTAL HOÀNG THỊ HỒNG, RNDM

                                

 

 thuộc Tỉnh dòng Pháp

 

Đã được Chúa đón về ngày 08.08.2022

Hưởng thọ 98 tuổi với 68 năm sống đời dâng hiến.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Sr. M. Chantal.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO