Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin Cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

NỮ TU MARY MARGARET KATHLEEN FRAWLEY

 

Thuộc cộng đoàn Nazareth, Christchurch

Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo Tân Tây Lan

 

Đã được Chúa gọi về ngày 12.03.2020

Hưởng thọ 96 tuổi

Khấn dòng 76 năm

 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ

đón nhận và ban phần thưởng nước trời cho

Chị Mary Margaret Kathleen Frawley.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO