Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ


 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ ĐIỂM

Mẹ của nữ tu Matta Nguyễn Thị Phượng Loan

 

Đã được Chúa gọi về ngày 14.02.2020

Hưởng thọ 89 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành:

Vào lúc 5:00 am, ngày 16.02.2020

Tại nhà thờ giáo xứ Vinh Quang, Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ

đón nhận và ban phần thưởng nước trời cho

Bà cố Matta.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO