Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin Cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

  

1.   NỮ TU ELEANOR LEGAULT

 

 

Thuộc cộng đoàn Winnipeg, MB

Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo Canada

 

Đã được Chúa gọi về ngày 01.02.2020

Hưởng thọ 94 tuổi

Khấn dòng 73 năm

  

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ

đón nhận và ban phần thưởng nước trời cho

Chị ELEANOR LEGAULT.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO