Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin Cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

 

     NỮ TU MARIE HOGAN

 

Thuộc cộng đoàn St Anne, Sturry

Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo Anh và Ái Nhĩ Lan

 

Đã được Chúa gọi về ngày 25.01.2020

Hưởng thọ 99 tuổi

Khấn dòng 78 năm

 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ

đón nhận và ban phần thưởng nước trời cho

Chị Marie Hogan.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO