TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

AI TÍN

18-09-2023

Sr. Mary Anselma Thomas[..]

Xem thêm

AI TÍN

12-09-2023

Sr. CONNIE HURLEY[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-08-2023

ÔNG CỐ PHÊRÔ LÝ THANH TÙNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-08-2023

ÔNG ĐA MINH NGUYỄN MINH ĐỨC[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-08-2023

Sr ANTONIA McGOVERN[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-08-2023

PHANXICO XAVIER TRẦN VĂN BƯỜNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

30-07-2023

Mrs GREGORIA CABARLES FELIZARTA[..]

Xem thêm

AI TÍN

28-07-2023

Sr FRANCES WILSON[..]

Xem thêm

AI TÍN

25-07-2023

Ông Cố JOHN U PU LONE[..]

Xem thêm

AI TÍN

23-07-2023

Cô ODILE PHẠM THỊ THƠM[..]

Xem thêm

AI TÍN

14-07-2023

BÀ LUCIA VŨ THỊ KIM ANH[..]

Xem thêm

AI TÍN

11-07-2023

NỮ TU MARIE THÉOPHANE[..]

Xem thêm