NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

RNDMs MISSIONARIES IN KENYA AND SOUTH SUDAN

AI TÍN

21-05-2020

Sr JANE FRANCES KUKLINSKI[..]

Xem thêm

ƠN ĐẠI XÁ DỊP LỄ CHUÁ THÁNH THẦN

18-05-2020

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng taọ[..]

Xem thêm

AI TÍN

15-05-2020

Thân mẫu Sr Rose Yee Yee Htun[..]

Xem thêm

AI TÍN

08-05-2020

ANH PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC NHUẬN[..]

Xem thêm

AI TÍN

04-05-2020

XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA HIỆP Ý CẦU NGUYỆN[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-04-2020

Thân phụ Sr Felicitas Mwongeli Nthiwa[..]

Xem thêm

AI TÍN

21-04-2020

NỮ TU ANNE GREENFIELD[..]

Xem thêm

AI TÍN

08-04-2020

NỮ TU MARIE EMMANUEL VŨ THỊ KHUÊ MINH[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-03-2020

NỮ TU MARY MARGARET KATHLEEN FRAWLEY[..]

Xem thêm

AI TÍN

15-02-2020

BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ ĐIỂM[..]

Xem thêm

AI TÍN

05-02-2020

NỮ TU ELEANOR LEGAULT[..]

Xem thêm

AI TÍN

05-02-2020

NỮ TU MARIE HOGAN[..]

Xem thêm