Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


TỌA THIỀN BÊN CHÚA


Trong thánh điện Ba Ngôi ngời ngời sáng

Con tọa lạc cùng với Chúa Tình Yêu

Từng nhịp thở con no thỏa cõi lòng

Hồn hưởng nếm suối ơn thiêng dịu ngọt

 

Tinh tấn Lời dẫn con vào cõi sống

Lòng hoan hỷ buông bỏ tội trần gian

Niệm Giêsu Con Chúa gánh tội trần

Suy chẳng thấu tình Ngài ôi cao ngất

 

Niệm thinh không thấu cảm tình Chúa trao

Con sẽ niệm để tình Ngài biến đổi

Đứng hiên ngang bên cờ hiệu Giêsu

Nguyên lý nền gọi con quay trở lại

Rao Tin Mừng Danh Chúa khắp muôn nơi

 

Khấn xin Ngài ban ơn thiêng trợ giúp

Con chu toàn thiên ý Chúa từng ngày 

Con trung kiên tìm Thánh Ý nhiệm màu

Hầu an lạc bên Chúa trọn đời sống.

 Sr . Teresa Trần Thị Thảo, Rndm