Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

TRẢI NGHIỆM ĐỜI THỪA SAI TRUYỀN GIÁO

14-09-2019

Một năm Chuẩn Sinh, hai năm nhà Tập, là thời gian tôi được sống thâm sâu với Chúa, để Chúa huấn luyện tôi qua sự đồng hành của các Soeurs.[..]

Xem thêm

NGÔI NHÀ MỚI

14-09-2019

Ba tuần trải nghiệm cuộc sống ở làng Yơ-long đã cho chúng tôi biết bao nhiêu bài học quý báu. Điều đánh động tôi nhất là lòng hiếu khách của người dân Bahnar[..]

Xem thêm

TẬP VIỆN – Sa mạc linh thánh

11-09-2019

Trên thế giới này có rất nhiều vùng đất. Và chắc rằng ai ai cũng muốn chọn cho mình vùng đất tốt nhất.[..]

Xem thêm

RA ĐI

11-09-2019

Cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-su là một cuộc hành trình ra đi không mệt mỏi từ làng này qua làng khác để rao giảng và chữa lành cho dân chúng.[..]

Xem thêm

LÀNG ME…Một chuyến đi…

11-09-2019

Ba tuần… thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nghiệm một chút gì đó của đời truyền giáo.[..]

Xem thêm

CẢM NGHIỆM... JARAI VÀ CAO NGUYÊN

11-09-2019

Kì thực tập vừa qua đối với tôi là một hồng ân Chúa ban...[..]

Xem thêm

MỘT CHUYẾN ĐI…

11-09-2019

Jarai ơi! Xin gửi lời chào…. Chào Jarai, chào người dân xã Iader tôi trở lại Sài thành.[..]

Xem thêm