Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


SUY NIỆM TIN MỪNG CN 34 TNC


ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

(Lc 23, 35 - 43)

 

Vương quốc Tình yêu Ngài thiết lập

Khi vào Nước Ngài nhớ đến tôi!

Canh tân biến đổi cuộc đời

Tin Mừng loan báo Nước Trời không xa.

 

Không dùng sức mạn mà cai trị

Chấp nhận khổ hình lập Quốc Vương.

Nước Ngài chỉ có tình thương

Hiệp hành Hội Thánh trên đường về quê.

 

Andre Nguyễn Thanh Lòng

TrợTruyền Giáo Miền Long Điền