Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


SUY NIỆM TIN MỪNG CN 33 TNC


(Lc 21, 5– 19)

 

Vì Danh Thầy, sẽ bị mọi người thù ghét

Có kiên trì mới giữ được mạng sống mình.

Thắp lên ngọn lửa đức tin

Sống đời chứng tá làm vinh danh Ngài.

 

Kiên trì, mạnh mẽ và can đảm

Làm chủ tâm hồn được tĩnh an.

Vượt qua thử thách gian nan

Trung thành với Chúa vẻ vang đón chờ.

 

Andre Nguyễn Thanh Lòng

TrợTruyền Giáo Miền Long Điền