NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN – NĂM B


 

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi:  ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

SUY NIỆM

Người giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”.

 

Chúng ta có thể nhận ra Đức Giêsu đã tạo ra những ấn tượng đặc biệt nơi dân chúng khi Ngài giảng dạy trong hội đường: dân chúng được đánh động, ngạc nhiên, sửng sốt và có phần ngưỡng mộ. Đức Giêsu không tranh luận, không diễn giải dông dài, không khích bác, không chê trách, không lôi kéo mọi người rời bỏ các kinh sư để đứng về “phe nhóm” của mình. Nhưng nơi Đức Giêsu , dân chúng cảm nhận được quyền uy toát ra từ phong cách và lời giảng dạy của Ngài, họ nhận ra trong lời Ngài có uy quyền và sức mạnh vô hình, Lời của Ngài tác động cách tuyệt vời nơi tâm hồn họ, họ cảm nhận mình bị lời Ngài thách đố, mời gọi để biến đổi và hoán cải.

 

          Nhưng ma quỷ thì lại hét lên đau đớn: “Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” Chúa Giê su không nhiều lời đôi co với ma quỷ, Ngài dùng uy quyền của mình và ra lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ, kẻ bị quỷ ám ở ngay trong hội đường là “nơi thánh”, mà vẫn yên hàn như sống trong nhà nó và chỉ khi gặp “Đấng Thánh”, quỷ mới phải hét lên và đi ra. Nó ở đấy và dường như không ai thấy vấn đề gì, cũng không có ai gây phiền hà gì cho nó. Nhưng Đức Giêsu thấy người ấy đang ở trong quyền lực của tà thần. Còn ma quỷ thì biết chắc rằng “Đấng Thánh có khả năng tiêu diệt nó và vương quốc của nó”, chúng đã tỏ thái độ thù nghịch trước, vì nó cảm thấy nó yếu thế hơn Đức Giêsu.

 

Bạn thân mến, mỗi khi nghe Lời Chúa, chúng ta có để cho lòng mình rung động, chúng ta có nhận ra uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có để cho tâm hồn mình được hướng dẫn bởi uy quyền của Đức Giêsu và biến đổi không? Nếu chúng ta chưa cảm nhận được những điều này, có lẽ trong chúng ta đang có một thế lực vô hình vây hãm, đó là sức mạnh của bóng tối, của satan, nó là sức mạnh làm cho con người chúng ta hành động không đúng với nhân tính chúng ta nữa.

 

 Để chiến thắng được tà thần chúng ta cần kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, dành nhiều thời gian hơn trong cầu nguyện và ở lại với Chúa Giêsu,  để Ngài dùng uy quyền của Ngài đẩy lùi thần ác ra khỏi chúng ta. Có thể chúng sẽ kháng cự, la hét, phản ứng thô bạo cách này cách khác; Chúng cũng có thể ru ngủ chúng ta trong sự êm dịu du dương làm hồn ta quên đi Thiên Chúa, để chúng ta dễ dàng thỏa hiệp và nhượng bộ nó.

 

Ước gì chúng ta ý thức được sự khác biệt giữa sức mạnh uy quyền của Thiên Chúa và sức mạnh đen tối của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén nhận ra những thế lực của ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống và biết chọn lựa cách khôn ngoan.

 Sr. Tuyết Mai- Rndm